Pravna obaveštenja

Zaštita prava

Predmet su  obaveštenja  internet stranice na adresi www.gengigel.rs. Svi sadržaji na ovoj internet stranici vlasništvo su preduzeće Medis, d.o.o., i informativnog su karaktera. Informacije na ovoj internet stranici www.gengigel.rs nisu zamena za razgovor sa vašim lekarom, koji jedini može da da pravilnu procenu i zdravstvene savete o vašoj bolesti, odnosno o vašim tegobama kao i za izbor i  način uzimanja lekova.

Ograničena odgovornost

Medis, d.o.o., ne odgovara za upotrebu internet stranica www.gengigel.rs i za eventualnu štetu koja bi mogla nastati zbog upotrebe internet sadržaja koji su navedeni. Svi korisnici služe se objavljenim sadržajem na sopstvenu odgovornost.  Redovnim održavanjem sadržaja Internet stranica, Medis, d.o.o., pokušaće da osigura ažurnost i tačnost podataka, ali ne garantuje i ne preuzima nikakvu odgovornost za njihovu preciznost i celovitost. Medis, d.o.o., zadržava pravo na promene, dodavanja ili uklanjanje internet stranica (u celini ili delimično) bez prethodnog upozorenja.

Ograničeno pravo korišćenja sadržaja

Korisnici mogu raspolagati sadržajima na internet adresi www.gengigel.rs za ličnu upotrebu, a da pri tome ne krše autorska prava. Autori sadržaja nisu odgovorni za moguće štetne posledice upotrebe. Bilo kakva druga upotreba ili distribucija ovih internet sadržaja ili njihovog dela nije dopuštena.

Zaštita podataka

Poduzeće će sa svim podacima prikupljenim na stranici www.gengigel.rs raspolagati u skladu sa važećim zakonom.

Mlađi od 18 godina

Internet strana nije namenjena mlađima od 18 godina. Ne sakupljamo lične podatke od osoba za koje znamo da su mlađe od 18 godina. Mlađe od 18 godina upozoravamo da nam ne šalju nikakve podatke.

Gengigel
close